Misja

  • Udostępnienie powszechnie kochanej muzyki najwybitniejszego polskiego kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina oraz prezentacja tradycyjnej muzyki tanzańskiej dla całego świata.
  • Wsparcie dla szkół w zakresie wyposażenia i wyżywienia uczniów.
  • Różnorodna pomocy dzieciom, zwłaszcza potrzebującym i będących poza marginesem społeczeństwa.
  • Pomoc medyczna.
  • Rozwój rolnictwa obejmującego m.in. maszyny rolnicze i nawozy dla rolników w Tanzanii.
  • Promocja możliwości sektora turystycznego.
  • Inne rzeczy sprzyjające i ważne dla podniesienia poziomu życia ludzi w Tanzanii (zobacz informacje o Tanzanii).
Dzieci w Tanzanii.
Kilimandżaro w Tanzanii.

Wspieraj Tanzanię oglądając transmisję online z Koncertu:

Zobacz Listę Sponsorów zaangażowanych w realizację Koncertu.

Przewiń na górę