OGLĄDAJ i POMAGAJ 

Kup dostęp on-line (Stream Live) do Koncertu. Cena to tylko 2 USD Pieniądze zebrane z Koncertu zostaną przekazane na potrzeby Tanzanii(zobacz Misję)